トップ «Day 2 Player List 最新 Round 7 Pairings»

Lord of Magic Championships 2006


Draft 2 Pods

PodSeatPlayerPoints
11Nakamura, Hajime15
2Hashimoto, Yu18
3Suzuki, Takahiro16
4Kaga, Hiroyuki15
5Nakamura, Atsushi15
6Hosokawa, Yuya15
7Kurihara, Shingou15
8Aridome, Tomohiro15
21Ohno, Isao12
2Bando, Junichiro13
3Akiyama, Takashi13
4Hosono, Yasuto12
5Shimizu, Naoki15
6Takeda, Hiroki12
7Ishida, Itaru13
8Asahara, Akira15
31Tamura, Youhei12
2Akita, Naoto12
3Watanabe, Yuya12
4Takasaki, Yuichi12
5Ito, Wataru12
6Takahashi, Yuta12
7Ikawa, Yoshihiko12
8Kitayama, Masaya12
41Mitamura, Kazuya11
2Arita, Ryuichi12
3Ishimura, Shintaro10
4Mita, Ryoichi12
5Nakajima, Chikara12
6Hagiwara, Noriyuki12
7Higashi, Takao12
8Suzuki, Yuji12
51Iritani, Kenichi10
2Yutaka, Hiroaki10
3Ichihara, Yuya10
4Ito, Koei10
5Oyama, Athushi9
6Teranishi, Takayasu10
7Yanase, Kaname10
8Aizawa, Keiji10
61Sato, Masayoshi9
2Tomii, Tsubasa9
3Suto, Takuo9
4Ishikawa, Sho9
5Naito, Keisuke9
6Ogawa, Kazuki9
7Ito, Atsushi9
71Yoshimori, Sho9
2Natsume, Takuya9
3Okamoto, Masahiro9
4Sato, Rei9
5Takasugi, Ryota9
6Kozakai, Yukio9
7Takanashi, Hikaru9
81Inoguchi, Hironobu9
2Hirata, Tatsuya9
3Serizawa, Yuki9
4Miyauchi, Makoto9
5Koishi, Tatsunori9
6Maki, Yosuke9
7Takahashi, Junya9
91Masuno, Ryosuke9
2Shibayama, Jun7
3Mouri, Takemasa6
4Nishiwaki, Kazuhisa7
5Tsuboyama, Shuta6
6Hashimoto, Takayuki9
7Kougo, Toshihide6
101Ebisawa, Yu6
2Kusakabe, Shuichi6
3Hattori, Taiki6
4Umi, Hirokazu6
5Matsuyama, Satoshi6
6Osada, Masahiro6
7Matsuyama, Hikaru6
111Okada, Wataru6
2Kato, Akihiro6
3Kakuta, Taisuke6
4Yagi, Hiroyuki6
5Minagawa, Daisuke6
6Sato, Yoshikazu6
7Ishitsuka, Yuichi5
121Tateishi, Shuta4
2Negishi, Nobuhiko4
3Hinohara, Toyokazu3
4Tsukamoto, Tatsushi3
5Shimoji, Ai4
6Kadota, Shinichi3
7Kyo, Ifu4

編集